Thứ Ba, 19/09/2017

03323641445345
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
54,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,7 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 54.239.944.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.693.327.150đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 504 500.000đ
Giải ba ○○○ 8611 50.000đ