Thứ Bảy, 19/08/2017

07111315265136
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,0 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.842.141.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.982.460.150đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 460 500.000đ
Giải ba ○○○ 8777 50.000đ