Thứ Ba, 19/07/2022

08093334355236
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
34,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 33.952.631.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.439.181.250đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 570 500.000đ
Giải ba ○○○ 12884 50.000đ