Thứ Bảy, 19/06/2021

01030713284533

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 41.652.287.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.164.723.100đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 41.652.287.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.164.723.100đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 676 500.000đ
Giải ba ○○○ 13703 50.000đ