Thứ Năm, 19/05/2022

03063140475408
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
52,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 52.849.603.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.512.443.150đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 623 500.000đ
Giải ba ○○○ 12909 50.000đ