Thứ Ba, 19/05/2020

05151619495503

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.151.397.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.797.266.050đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 34.151.397.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.797.266.050đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 705 500.000đ
Giải ba ○○○ 12963 50.000đ