Thứ Bảy, 19/03/2022

08202437515527
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
49,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 49.301.038.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.506.480.250đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 614 500.000đ
Giải ba ○○○ 13112 50.000đ