Thứ Ba, 19/03/2019

08283235404534
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
80,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 80.316.793.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.539.889.850đ
Giải nhất ○○○○○ 20 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 846 500.000đ
Giải ba ○○○ 17297 50.000đ