Thứ Ba, 19/02/2019

12182229325251
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
54,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
6,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 54.466.250.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 6.166.497.450đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 834 500.000đ
Giải ba ○○○ 15112 50.000đ