Thứ Năm, 19/01/2023

03213233385230
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
62,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 62.304.180.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.612.299.300đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 791 500.000đ
Giải ba ○○○ 16980 50.000đ