Thứ Ba, 19/01/2021

05222543485318
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,1 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.752.446.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.132.773.950đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 527 500.000đ
Giải ba ○○○ 12392 50.000đ