Thứ Bảy, 19/01/2019

13294246515336
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
32,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 32.903.474.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.770.633.500đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 314 500.000đ
Giải ba ○○○ 7444 50.000đ