Thứ Ba, 18/12/2018

01091517252608
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
53,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.457.332.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.195.962.500đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 762 500.000đ
Giải ba ○○○ 15129 50.000đ