Thứ Bảy, 18/11/2017

11122642505417
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
111,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 111.901.309.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.621.198.450đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 583 500.000đ
Giải ba ○○○ 12638 50.000đ