Thứ Năm, 18/10/2018

01112234424730

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 86.856.031.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.245.011.650đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 86.856.031.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.245.011.650đ
Giải nhất ○○○○○ 17 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 601 500.000đ
Giải ba ○○○ 136107 50.000đ