Thứ Năm, 18/08/2022

23273137384226
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
50,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 50.094.066.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.237.880.150đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 712 500.000đ
Giải ba ○○○ 14763 50.000đ