Thứ Ba, 18/08/2020

22414446515202

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 31.594.148.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.650.206.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.594.148.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.650.206.450đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 347 500.000đ
Giải ba ○○○ 7404 50.000đ