Thứ Năm, 18/07/2019

04242931394138
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
97,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 97.303.702.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.762.358.800đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 589 500.000đ
Giải ba ○○○ 14090 50.000đ