Thứ Năm, 18/06/2020

05182745505409
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
55,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,1 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 54.952.073.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.122.220.850đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 926 500.000đ
Giải ba ○○○ 12571 50.000đ