Thứ Ba, 18/06/2019

24314546475404
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
70,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 70.095.625.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.638.447.850đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 511 500.000đ
Giải ba ○○○ 12142 50.000đ