Thứ Bảy, 18/05/2019

06101318293853
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
46,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 46.636.259.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.941.131.300đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 601 500.000đ
Giải ba ○○○ 11715 50.000đ