Thứ Bảy, 18/03/2023

18243233515336

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 65.383.604.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.348.904.850đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 65.383.604.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.348.904.850đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 668 500.000đ
Giải ba ○○○ 15243 50.000đ