Thứ Ba, 18/02/2020

27323637474850

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.111.378.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.136.605.900đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 64.111.378.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.136.605.900đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 646 500.000đ
Giải ba ○○○ 13001 50.000đ