Thứ Ba, 18/01/2022

06151633414351
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
40,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 40.661.845.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.428.404.250đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 721 500.000đ
Giải ba ○○○ 15339 50.000đ