Thứ Bảy, 18/01/2020

13181923324311
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
40,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 40.085.895.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.768.690.500đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 591 500.000đ
Giải ba ○○○ 12650 50.000đ