Thứ Ba, 17/12/2019

04051419223743

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 88.681.195.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.257.717.550đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 88.681.195.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.257.717.550đ
Giải nhất ○○○○○ 17 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 886 500.000đ
Giải ba ○○○ 18242 50.000đ