Thứ Ba, 17/11/2020

06172734365148

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 41.486.427.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.397.446.300đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 41.486.427.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.397.446.300đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 520 500.000đ
Giải ba ○○○ 11110 50.000đ