Thứ Ba, 17/10/2017

01263640505431

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 74.830.295.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.186.673.900đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 74.830.295.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.186.673.900đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 418 500.000đ
Giải ba ○○○ 8938 50.000đ