Thứ Ba, 17/09/2019

03142638434710
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
67,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 67.885.940.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.378.929.300đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 637 500.000đ
Giải ba ○○○ 12121 50.000đ