Thứ Năm, 17/08/2017

11122030323453

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 37.754.634.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.861.626.100đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 37.754.634.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.861.626.100đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 340 500.000đ
Giải ba ○○○ 7337 50.000đ