Thứ Năm, 17/05/2018

13313845535546

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 40.161.824.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.232.273.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 40.161.824.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.232.273.000đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 479 500.000đ
Giải ba ○○○ 11025 50.000đ