Thứ Ba, 17/03/2020

01141843495008
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
104,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 104.401.521.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.887.789.200đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 816 500.000đ
Giải ba ○○○ 17703 50.000đ