Thứ Năm, 17/02/2022

05244042465403
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
71,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 71.367.341.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.325.893.050đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 686 500.000đ
Giải ba ○○○ 15567 50.000đ