Thứ Bảy, 17/02/2018

16222829354345
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
316,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 316.828.524.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.869.836.050đ
Giải nhất ○○○○○ 33 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1519 500.000đ
Giải ba ○○○ 29772 50.000đ