Thứ Năm, 17/01/2019

13142234355554

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 31.343.414.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.597.293.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.343.414.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.597.293.500đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 368 500.000đ
Giải ba ○○○ 7787 50.000đ