Thứ Năm, 16/12/2021

19243041434955

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 187.387.466.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.132.647.400đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 187.387.466.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.132.647.400đ
Giải nhất ○○○○○ 25 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1374 500.000đ
Giải ba ○○○ 29169 50.000đ