Thứ Bảy, 16/12/2017

05233741435325

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 155.267.929.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.406.035.850đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 155.267.929.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.406.035.850đ
Giải nhất ○○○○○ 24 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 966 500.000đ
Giải ba ○○○ 19439 50.000đ