Thứ Ba, 16/11/2021

08192734465102

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 127.938.125.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.883.361.800đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 127.938.125.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.883.361.800đ
Giải nhất ○○○○○ 42 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1555 500.000đ
Giải ba ○○○ 29973 50.000đ