Thứ Bảy, 16/11/2019

06081822495210

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 60.416.984.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.985.480.700đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 60.416.984.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.985.480.700đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 612 500.000đ
Giải ba ○○○ 12301 50.000đ