Thứ Bảy, 16/10/2021

09172228505507

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 79.623.927.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.168.372.250đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 79.623.927.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 5.168.372.250đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 756 500.000đ
Giải ba ○○○ 16062 50.000đ