Thứ Ba, 16/10/2018

05282934424617
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
84,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,9 tỷ 2
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 84.650.926.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 2 2.466.750.750đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 816 500.000đ
Giải ba ○○○ 16508 50.000đ