Thứ Năm, 16/09/2021

10164043454622
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
53,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.712.030.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.207.683.950đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 329 500.000đ
Giải ba ○○○ 7524 50.000đ