Thứ Bảy, 16/09/2017

09122126295224
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
53,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.177.036.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.575.226.250đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 459 500.000đ
Giải ba ○○○ 9145 50.000đ