Thứ Ba, 16/08/2022

17182847505311

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 47.953.145.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.347.975.150đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 47.953.145.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 6.347.975.150đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 659 500.000đ
Giải ba ○○○ 14367 50.000đ