Thứ Năm, 16/07/2020

02051120243206

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 82.008.822.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.067.482.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 82.008.822.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.067.482.500đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 793 500.000đ
Giải ba ○○○ 16442 50.000đ