Thứ Năm, 16/06/2022

09132140515404
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
99,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
6,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 99.398.788.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 6.755.328.400đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 936 500.000đ
Giải ba ○○○ 21336 50.000đ