Thứ Ba, 16/06/2020

02151623335445

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 53.852.086.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.735.115.200đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.852.086.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.735.115.200đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 617 500.000đ
Giải ba ○○○ 12460 50.000đ