Thứ Bảy, 16/06/2018

14152130444748
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
40,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 40.558.167.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.210.679.350đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 531 500.000đ
Giải ba ○○○ 10299 50.000đ