Thứ Bảy, 16/05/2020

19353849525501

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 32.685.784.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.634.420.150đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 32.685.784.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.634.420.150đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 369 500.000đ
Giải ba ○○○ 8702 50.000đ