Thứ Ba, 16/03/2021

03314546495440
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
103,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
7,0 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 103.455.782.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 7.019.207.900đ
Giải nhất ○○○○○ 17 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1101 500.000đ
Giải ba ○○○ 26971 50.000đ